Tổng hợp 10 mẫu luận văn về ly hôn có yếu tố nước ngoài

Tri Thức Cộng Đồng gửi tới bạn danh sách 10 mẫu luận văn về ly hôn có yếu tố nước ngoài tiêu biểu nhất hiện nay dưới dạng file doc, pdf,… hoàn chỉnh, miễn phí. Hy vọng rằng các bài mẫu này sẽ giúp ích cho bài luận văn của bạn. 

1. Luận văn về ly hôn với đề tài về thực trạng ly hôn có yếu tố nước ngoài


Luận văn về ly hôn với đề tài về thực trạng ly hôn có yếu tố nước ngoài

Tên đề tài

 • Bài luận văn với tựa đề “Thực trạng vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam nguyên nhân và giải pháp” của Nguyễn Văn Toàn.

Giới thiệu nội dung

 • Một là, giới thiệu tổng quát về quá trình hình thành và phát triển các quy định về ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam; giải quyết các xung đột pháp luật, chọn luật và nguyên tắc áp dụng khi xử lý các vụ việc ly hôn đồng thời đưa ra những khó khăn, vướng mắc và phương hướng giải quyết để nhằm nâng cao hiệu quả việc giải quyết các vụ án ly hôn. 

Link tải mẫu hoàn chỉnh miễn phí TẠI ĐÂY 

2. Luận văn về ly hôn có đề tài về giải quyết vấn đề ly hôn

Luận văn về ly hôn có đề tài về giải quyết vấn đề ly hôn

Tên đề tài

 • Bài luận văn với đề tài “Giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam và hướng hoàn thiện pháp luật” của Phạm Trung Hòa – Khoa Luật – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giới thiệu nội dung

 • Trong bài luận văn về ly hôn này, tác giả đã tập trung đưa ra thực trạng tình hình giải quyết vấn đề ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam. 

 • Nêu lên các đề nghị, giải pháp giúp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ việc ly hôn có sự tham gia của yếu tố nước ngoài. 

 • Nội dung gồm 3 phần chính: 

  • Chương 1:

   Một số vấn đề lý luận cơ bản về ly hôn có yếu tố nước ngoài

  • Chương 2:

   Thực trạng pháp luật việt nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết và tham gia về việc giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài

  • Chương 3:

   Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Link tải mẫu hoàn chỉnh miễn phí TẠI ĐÂY  


3. Luận văn về ly hôn có đề tài về thẩm quyền


Luận văn về ly hôn có đề tài về thẩm quyền

Tên đề tài 

 • Bài luận văn áp dụng pháp luật về ly hôn với đề tài “Thẩm quyền giải quyết quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam”

Giới thiệu nội dung

 • Trong bài luận văn này bên cạnh việc đưa ra các khái niệm và hậu quả pháp lý của ly hôn có yếu tố nước ngoài. Tác giả đã tập trung nhiều vào khía cạnh pháp luật. 

 • Từ các luật, nghị định áp dụng trong xử lý ly hôn có xuất hiện yếu tố nước ngoài cho đến vấn đề thẩm quyền giải quyết vụ án và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về ly hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam hiện nay.

Link tải mẫu hoàn chỉnh miễn phí TẠI ĐÂY 

4. Luận văn về ly hôn với đề tài về pháp lý


Luận văn về ly hôn với đề tài về pháp lý

Tên đề tài

 • Luận văn “Hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng khi ly hôn theo Luật hôn nhân gia đình năm 2000”

Giới thiệu nội dung

 • Trong bài luận này trình bày về các vấn đề pháp lý trong giải quyết, xử lý việc ly hôn. Cũng giống như thủ tục chung của các vụ án dân sự về hôn nhân và gia đình ở nước ta nói chung. 

 • Trong chương 2 tác giả đã trình bày rất cụ thể về tình hình thủ tục thực tế cũng như những khó khăn phát sinh trong quá trình giải quyết. 

Link tải mẫu hoàn chỉnh miễn phí TẠI ĐÂY 


Tên đề tài

 •  

  Pháp luật về giải quyết tranh chấp nhà ở và quyền sử dụng đất khi ly hôn

Giới thiệu nội dung

 • Quan hệ tài sản giữa vợ chồng cũng sẽ chấm dứt ngay sau khi ly hôn có hiệu lực pháp luật. Sau ly hôn, việc phân chia tài sản sẽ dựa trên nguyên tắc thỏa thuận giữa hai bên. 

 • Trường hợp không thỏa thuận được thì sẽ đưa ra Tòa án giải quyết theo pháp luật. Bài luận văn này đi sâu vào vấn đề phân chia tài sản sau ly hôn có yếu tố nước ngoài của các cặp vợ chồng. 

 • Nội dung được trình bày cụ thể trong 3 chương

  • Chương 1:

   Một số vấn đề lý luận cơ bản về chế độ tài sản giữa vợ và chồng có yếu tố nước ngoài

  • Chương 2:

   Quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về giải quyết vấn đề tài sản giữa vợ chồng có yếu tố nước ngoài

  • Chương 3:

   Thực trạng thực thi và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chế độ tài sản giữa vợ và chồng có yếu tố nước ngoài

Link tải mẫu hoàn chỉnh miễn phí TẠI ĐÂY 

6. Luận văn về ly hôn theo pháp luật Việt Nam


Luận văn về ly hôn theo pháp luật Việt Nam

Tên đề tài

 • Mẫu luận văn về đề tài “Lý hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam”.

Giới thiệu nội dung

 • Nội dung chính của bài luận văn làm rõ những vấn đề về lý luận cũng như thực tế xảy ra trong việc xử lý, giải quyết các vụ ly hôn có yếu tố nước ngoài.

 • Từ việc tìm hiểu nguyên nhân để rút kinh nghiệm, nêu lên những quan điểm, giải pháp nhằm giải hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này tại Việt Nam. 

Link tải mẫu hoàn chỉnh miễn phí TẠI ĐÂY 


Tên đề tài

 • Xét xử các vụ án ly hôn có tranh chấp về tặng cho quyền sử dụng đất qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân quận Đống Đa

Giới thiệu nội dung

 • Một khía cạnh ít ai để ý đến đã được trình bày rõ ràng và chi tiết, tạo ấn tượng tốt và được hội đồng đánh giá cao. 

 • Luận văn được chia thành 3 chương:

  • Chương 1:

   Xác định tài sản của vợ chồng qua hợp đồng ủy quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành

  • Chương 2:

   Thực tiễn giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn tại tòa án

  • Chương 3:

   Kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai của vợ chồng khi ly hôn

Link tải mẫu hoàn chỉnh miễn phí TẠI ĐÂY


Tên đề tài

 • Luận văn về ly hôn với đề tài “Pháp luật Việt Nam về giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Hậu Giang” của tác giả Nguyễn Hồng Đào trường Đại học Trà Vinh

Giới thiệu nội dung

 • Do nhận rõ sự cấp bách, cần thiết của việc hoàn thiện thể chế, điều chỉnh quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài hiện nay, tác giả Nguyễn Hồng Đào đã nghiên cứu đề tài này làm luận văn thạc sĩ của mình. 

 • Từ đó để phân tích những vướng mắc, tồn tại của những quy định pháp luật và đưa ra giải pháp giúp pháp luật hoàn thiện hơn.

Link tải mẫu hoàn chỉnh miễn phí TẠI ĐÂY 


Tên đề tài

 • Luận văn của tác giả Trương Việt Hùng với đề tài “Luật Hiến pháp và luật Hành chính: Bảo vệ quyền con người trong xét xử các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài – từ thực tiễn Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình” 

Giới thiệu nội dung

 • Bài luận văn, được phân tích, trình bày rõ ràng qua 3 chương:

  • Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp luật về bảo vệ quyền con người trong xét xử các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài

  • Chương 2: Thực trạng bảo vệ quyền con người trong xét xử vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình

  • Chương 3: Quan điểm và giải pháp bảo vệ quyền con người trong xét xử các vụ án ly hôn có yếu tố nước ngoài

Link tải mẫu hoàn chỉnh miễn phí TẠI ĐÂY 

10. Luận văn về ly hôn về vấn đề pháp lý tại Việt Nam


Luận văn về ly hôn về vấn đề pháp lý tại Việt Nam

Tên đề tài

 • Luận văn

  Một số pháp lý và ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam” của tác giả Nguyễn Hoàng Thùy Dương Ngọc Anh. 

Giới thiệu nội dung

 • Thường xuất hiện các trường hợp mà pháp luật chưa dự liệu đến xảy ra. Nên khi bước vào thực tế xét xử, có rất nhiều quan điểm trái ngược gây ra sự không nhất quán trong cách giải quyết. 

 • Vì vậy trong bài luận văn này tác giả đã đào sâu nghiên cứu về thực trạng các văn bản pháp lý ở Việt Nam hiện tại và đưa ra các kiến nghị, giải pháp giúp hệ thống pháp luật được hoàn thiện tốt hơn. 

Link tải mẫu hoàn chỉnh miễn phí TẠI ĐÂY