Sưu tầm những bài kinh Phật giúp tĩnh tâm gửi tặng quý Phật tử

Phật pháp vô biên nhiệm màu, cứu nạn cứu khổ đưa con người thoát khoải ngục tối u mê. Phật tử chúng ta đang lầm đường, lạc lối trong cuộc sống thì niệm Phật sẽ giúp cho tâm u mê tối tăm của ta trở nên trong sáng. Nhungcaunoihay.info sưu tầm những bài kinh Phật giúp tịnh tâm gửi tặng đến quý Phật tử. Kiên trì niệm Phật mỗi ngày sẽ khiến tâm ta trở nên trong sạch loại bỏ những tăm tối, mê muội.

Kinh Pháp Hoa hay còn gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là bài kinh phổ biến của Phật giáo Đại Thừa, chứa đựng nhiều ý nghĩa tốt lành. Nội dung bài kinh là sự giáo pháp Phật tính và cách giải thoát khỏi nỗi khổ đau.

Phật tử tụng kinh niệm Phật, đọc kinh Pháp Hoa là để khai mở Phật tính trong mình, khai sáng trí tuệ, tự mình ngộ ra chân lý và con đường đúng đắn.

Bên cạnh đó, bài kinh này hướng chúng Phật tử tới nhân quả tốt đẹp, những điều an lành, là mục tiêu phấn đấu tu tập, để bản thân cảm thấy hạnh phúc thực sự, yên bình thực sự của cuộc sống.

Bài kinh Sám Hối Hồng Danh có nguồn gốc từ Phật giáo Nguyên thủy đến Đại thừa và Mật tông.

Bài kinh này nhằm mục đích sám hối để rũ bỏ sạch nghiệp, tâm thanh tịnh, ánh sáng trí tuệ bừng lên, cuộc sống thêm phần an lạc.

Nội dung bài kinh Phổ Hiền đề cập đến 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, gồm: Kính lễ Chư Phật, Sám Hối Nghiệp Chướng, Xưng Tán Như Lai, Quảng Tu Cúng Dường, Tùy Hỷ Công Đức, Thường Tùy Phật Học, Thỉnh Chuyển Pháp Luân, Thỉnh Phật Trụ Thế, Hằng Thuận Chúng Sinh, Phổ Giai Hồi Hướng.

Phật tử đọc bài kinh Phổ Hiền để thấm nhuần trí huệ, dễ dàng vượt qua ma chướng, khổ nạn, tiến tới cõi thanh tu, thấu hiểu đoạn đường học đạo, quyết không lùi bước trước gian truân khổ ải, vươn tới cuộc sống nhiều tốt lành.

Đây là bài kinh thường dùng khi trong nhà có người sắp qua đời, mong vong linh siêu thoát thanh thản, giảm buồn đau, khổ não.

Ngoài ra, việc hàng ngày tụng kinh này cũng là một cách để thân tâm thanh thản, gia tăng phúc đức cho những người đã khuất và ấm phúc phần gia trạch, độ hóa công đức.

Kinh A Di Đà là bài kinh thường được truyền tụng hàng ngày trong đời sống đạo của các Phật tử.

Bài kinh này khen ngợi công đức và được tất cả chư Phật hộ niệm. Kinh A Di Đà chuyển tải nội dung rất sâu xa do đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự giảng pháp.

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi tâm mà hành trì, chứ không qua trung gian phương tiện giúp chúng ta đạt đến nhất tâm bất loạn.

Dược Sư Bồ Tát hay còn gọi là Dược Vương Bồ Tát, phát nguyện cứu độ chúng sinh, giúp chúng sinh chữa bệnh và chữa nghiệp, thoát khỏi 3 loại khổ cửa quan. Tụng kinh Dược Sư để sớm tiêu tan bệnh tật, tinh thần thư thái, hạnh phúc với cuộc sống.

Cứ vào tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan báo hiếu, các Phật tử lại tụng bài kinh Vu Lan tại nhà nhằm mục đích cầu siêu.

Tụng bài kinh này để thành tâm tưởng nhớ công đức của cha mẹ và cầu nguyện cho cha mẹ được siêu độ.

Chúng ta nếu như phát tâm cúng dường đầy đủ tập hợp đủ sức mạnh của chú nguyện thì người còn sống được hưởng phúc , tăng tuổi thọ, còn cha mẹ quá cố thì được tăng thêm công đức, bị đày cõi súc sinh, ngạ quỷ thì sẽ siêu thoát, tái sinh vào những kiếp thuận cảnh.

Chú Đại Bi được coi là phật pháp nhiệm màu, Thần chú quảng đại viên mãn, có thể cứu giúp độ chúng sinh, giúp tiêu tai giản nạn, giải trừ đau ốm.

Chính vì thế, ngày nay, Thần chú này khá tầm thường và được các phật tử tại gia tụng niệm hàng ngày.

Con xin cung kính lễ lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát,Tam Bảo khắp mười phương. (3 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ban cho, và được chư Thần, chư vị độ trì mà con mới có được ngày hôm nay.

Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. (1 lạy)

Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và chư vị từ bi gia hộ cho chúng con và khắp Pháp giới chúng sanh đồng được sự an lành, an lạc, tu học tu hành tinh tấn, đồng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc (1 lạy).

Con xin thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp.

Cho hương linh, vong linh tên:…

Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ hương linh vong linh khắp pháp giới chúng sanh đồng được tiếp dẫn về nơi an lành an lạc, siêu sinh Tịnh Độ (1 lạy).

Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều đời kiếp trước cho đến nay

Những tội con gây tạo do bởi vô tình hay cố ý, gây hại, sát hại đến giới hữu tình hoặc vô tình, những tội con gây tạo do bởi Tham, Sân, Si, ngã mạn, vô minh che lấp.

Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành động, tư tưởng mình để sám hối, sửa sai và xin nguyện giữ mình không tái phạm.

Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư Phật, chư Bồ Tát khắp mười phương, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Đại từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, chư vị chứng minh cho lòng thành của con. (1 lạy).

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lạy hoặc hơn)

Sám hối rồi, nay con xin nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo, hướng tâm tu học, tu hành, sửa chữa tâm tánh của bản thân.

Con Cầu xin Chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, từ bi gia hộ cho con và khắp pháp giới chúng sinh đồng được tu học, tu hành viên mãn, đồng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc (3 lạy).

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lạy)

Đầu tiên Phật tử cần đọc 3 lần Thần chú tịnh tam nghiệp:

Án Ta Phạ Bà Phạ. Thuật Đà Ta Phạ. Đạt Ma Ta Phạ. Bà Phạ Thuật Độ Hám

 1. Nam Mô A Di Đà Phật: Các  Phật tử thường dùng câu niệm Phật này để thay lời chào hỏi nhau , nhằm nhắc nhở bạn đồng tu hướng đến giác ngộ, tuân theo giáo lý đạo Phật.
 2. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: Khi niệm câu này Phật tử cần hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nguồn gốc bậc Thầy của chúng ta. Đức Phật là bậc giác ngộ chân lý của Phật pháp, thị hiện trong hình tướng của nhân loại, tiến vào cõi Sa bà đề khai sáng ánh đạo vàng trong nhân gian.
 3. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật: Câu niệm này có thể giúp làm tiêu tan hết mọi sân hận, mọi khổ đau phiền não, tiêu trừ hết mọi ma vương quỷ dữ trong lòng con người.
 4. Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật: Niệm thần chú này để cảm nhận được uy lực của Phật Dược Sư, nương tựa vào Ngài mà tai họa tan biến, tâm chúng ta sáng lên,trong kinh Phật gọi là các vị tinh tú hiện nên trong tâm chúng ta làm tan biến bầu trời đen trong tâm.
 5. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát: Niệm câu này khiến Phật tử tan biến mói đau khổ. Vì trong kinh Phổ Môn Đức Phật Thích Ca có dạy rằng “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến danh hiệu Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát đây, dốc lòng xưng niệm danh hiệu, thì tức thời Quán Thế Âm Bồ-tát sẽ tìm theo tiếng kêu cứu đó mà cứu thoát.”
 6. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát: Nương nhờ Địa Tạng Vương Bồ Tạt có thể giúp làm tiêu tan nghiệp chướng, siêu độ vong linh, được Ngài bảo vệ vạn sự an bình.
 7. Án Lam: Tịnh Pháp – Tụng hoặc niệm tưởng chú này có thể giúp ba nghiệp thảy đều thanh tịnh, tất cả nghiệp chướng tận diệt tiêu tan. Tâm an thì vạn vật an.
 8. Án Xỉ Lâm Bộ Lâm: Thần chú giúp Phật tử an yên thoải mái, tùy cơ duyên mà linh ứng.
 9.  Úm Ma Ni Bát Di Hồng hay Án Ma Ni Bát Di Hồng: Om Mani Padme Hum là một câu tiếng Phạn, được xem là thần chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara) và đây cũng được xem là thần chú quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng.
 10.  Úm Xỉ Lạc Hê Diêm: Trong tất cả thần chú thì đây là thần chú cao thượng tùy ý thành tựu nhất, làm đại tôn thắng trong cả thế gian. Nếu có người cầu tiền tài cho họ được đại tự tại thì sẽ khiến cho hiền lành, đối với các loài hàm thức thì làm cho tâm tánh trở nên bi mẫn, có kẻ oán nghịch ấy thảy đều thuận theo.
 11. Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha Bộ Lâm: Đây là thần chú của Phật chuẩn đề, hỗ trợ xua đuổi âm hồn đeo bám ra khỏi. Trong kinh Phật dạy rằng “Nếu những người tại gia nam nữ thường xuyên tụng, thì nhà kẻ ấy không có khổ não tai ương. Ra làm việc gì đều được vạn sự hanh thông, nói ra lời gì đều được tín thọ.”
 12. Khư Chi Khư Trụ Khư Tỳ Chi Giam Thọ, Giam Thọ Đa Chi Bà Chi Tà Bà Ha: Đây là chú trừ bùa ngải thư ếm. Nếu gia chủ bị thư ếm, bùa ngải, bị ếm cho phá sản, cho tan cửa nát nhà, cho bệnh tật ngớ ngẩn,… bị ếm trù rủa bằng bất cứ tà thuật nào, bất cứ nơi nào khi tụng chú này tất cả đều bị tiêu diệt.

Đánh giá post