Quy định về tách thửa đất tỉnh Đắk Nông 2023 ra sao?

Tách thửa đất ở, tách thửa đất nông nghiệp để tặng cho, mua bán, thế chấp…là quyền, là nhu cầu của người sử dụng đất. Tuy nhiên, để được tách thửa đất tại Đắk Nông (bao gồm đất ở, đất nông nghiệp) thì người sử dụng đất, thửa đất yêu cầu tách thửa phải đáp ứng các quy định của pháp luật đất đai và quy định riêng của tỉnh Đắk Nông.


Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở tại Đắk Nông là bao nhiêu?Câu hỏi: Chào Luật sư, bạn tôi có thửa đất ở tại Đắk Nông. Bạn tôi muốn tách thửa đất này tại Đắk Nông để bán hoặc tặng cho (vì chưa quyết định sẽ ở lại Đắk Nông nên có thể cả bán một phần, tặng cho người thân một phần), tuy nhiên, bạn tôi chưa biết muốn tách thửa phải đáp ứng điều kiện về diện tích như thế nào? Mong Luật sư giải đáp giúp.

Chào bạn, để được tách thửa đất ở tại Đắk Nông thì thửa đất phải đảm bảo các điều kiện cụ thể mà Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành. Cụ thể, với vấn đề bạn đang thắc mắc về điều kiện tách thửa tại Đắk Nông, chúng tôi xin được giải đáp như sau:


Trước hết, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định về các điều kiện được tách thửa đất ở trên phạm vi địa bàn tỉnh mình tại Quyết định 22/2021/QĐ-UBND. Theo đó, thửa đất ở tại Đắk Nông muốn tách thửa phải đảm bảo các điều kiện chung, điều kiện về diện tích, kích thước và các điều kiện cụ thể khác.


Cụ thể, khoản 1 Điều 6 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND, thửa đất ở tại Đắk Nông được phép tách thửa khi phải đảm bảo đồng thời diện tích, kích thước tối thiểu như sau:


Một là, quy định chung về điều kiện diện tích, kích thước của các thửa đất ở sau khi tách thửa tại Đắk Nông (điểm a, điểm b khoản 1 Điều 6 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND)
Vị trí thửa đất ở yêu cầu tách thửa tại Đắk NôngDiện tích nhỏ nhất (tối thiểu) của các thửa đất sau khi táchKích thước nhỏ nhất (tối thiểu) mỗi cạnh của thửa đất sau khi tách

Đất ở tại khu vực nông thôn100 m25 m

Đất ở tại khu vực đô thịThửa đất yêu cầu tách ở vị trí tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới đường đỏ ≥ 19 m 55 m25 m

Thửa đất yêu cầu tách ở vị trí tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới đường đỏ50 m24 m

Hai là (trường hợp riêng), thửa đất ở tại Đắk Nông yêu cầu tách thửa đã có nhà ở (đã xây dựng nhà ở) thì điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu của các thửa đất ở sau khi tách phải thỏa mãn các quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND
Vị trí thửa đất ở yêu cầu tách thửa tại Đắk Nông (thửa đất đã xây dựng nhà ở)Diện tích nhỏ nhất (tối thiểu) của các thửa đất sau khi táchKích thước nhỏ nhất (tối thiểu) mỗi cạnh của thửa đất sau khi tách

Đất ở tại khu vực nông thôn60 m24,5 m

Đất ở tại khu vực đô thịThửa đất yêu cầu tách ở vị trí tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới đường đỏ ≥ 19 m 45 m25 m

Thửa đất yêu cầu tách ở vị trí tiếp giáp với đường giao thông có chỉ giới đường đỏ36 m24 m


Lưu ý: Thửa đất sau khi tách được hiểu là bao gồm các thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa và thửa đất ở còn lại sau khi tách.


Kết luận: tùy thuộc vào từng trường hợp, từng vị trí của thửa đất mà điều kiện về diện tích tối thiểu, kích thước tối thiểu được tách thửa đất cũng có sự khác biệt. Dựa trên những phân tích, giải đáp của chúng tôi ở trên, bạn có thể tư vấn, hướng dẫn các điều kiện về diện tích tách thửa đất ở tại Đắk Nông.
Có được tách thửa đất nông nghiệp ở Đắk Nông không?Câu hỏi: Kính chào Luật sư, tôi có thửa đất nông nghiệp tại Đắk Nông, đang sử dụng để trồng cà phê. Diện tích đất là 4.200 m2, đã được cấp Giấy chứng nhận cho vợ chồng tôi. Hiện nay, tôi muốn tách một phần diện tích đất này để cho con. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, tôi có thể thực hiện tách thửa đất nông nghiệp tại Đắk Nông không và nếu có thể tách được thì diện tích nhỏ nhất của mỗi thửa đất sau khi tách là bao nhiêu?

Chào bạn, Luật Đất đai 2013 quy định, việc có cho phép tách thửa đất nông nghiệp hay không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất, tùy thuộc vào tình hình tại địa phương của mình. Với vấn đề bạn đang thắc mắc và quan tâm, chúng tôi xin được giải đáp như sau:


Hiện tại, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho phép người sử dụng đất được phép tách thửa đất nông nghiệp nếu thửa đất thỏa mãn có diện tích tối thiểu phù hợp với quy định pháp luật đất đai hiện hành và quy định tại Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.


– Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 6 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND, để được tách thửa, đất nông nghiệp phải có diện tích đảm bảo quy định sau đây:


Vị trí thửa đất nông nghiệp yêu cầu tách thửaDiện tích tối thiểu của các thửa đất nông nghiệp sau khi tách

Thửa đất nông nghiệp ở khu vực nông thôn1.000 m2

Thửa đất nông nghiệp ở khu vực đô thị500 m2

– Riêng trường hợp thửa đất nông nghiệp yêu cầu tách thừa thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp hoặc vừa thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp, vừa thuộc quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp và việc tách thửa được thực hiện đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng sang đất ở thì việc tách thửa phải đảm bảo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND


Chi tiết như sau:


+ Diện tích, kích thước tối thiểu của phần diện tích đất xin chuyển mục đích thành đất ở và phần diện tích đất nông nghiệp còn lại phải đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND (điều khoản quy định điều kiện diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đất như chúng tôi đã nêu ở trên);+ Đối với phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn lại nếu không thuộc quy hoạch đất ở thì được tồn tại thành một thửa đất mới theo diện tích thực tế. Nếu thửa đất đề nghị tách có phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp thuộc quy hoạch hành lang bảo vệ an toàn các công trình công cộng thì người sử dụng đất được phép tách thửa phần diện tích đất này cùng với thửa đất chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.


Lưu ý: Nếu việc tách thửa đất không đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp thành đất ở) thì việc tách thửa chỉ được thực hiện nếu diện tích của các thửa đất nông nghiệp sau khi tách đảm bảo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Quyết định 22/2021/QĐ-UBND.


Như vậy, Đắk Nông cho phép được tách thửa đất nông nghiệp. Về cơ bản, điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Đắk Nông là thửa đất nông nghiệp sau khi tách phải có diện tích tối thiểu 500 m2 hoặc 1.000 m2 tùy thuộc đất nông nghiệp này ở đô thị hay nông thôn. Do đó, nếu đất của bạn là ở nông thôn thì bạn có thể tách thửa đất ít nhất thành 02 thửa, trong đó có một thửa có diện tích 500 m2 nếu đất ở đô thị hoặc 1.000 m2 nếu đất ở nông thôn. Khi tách thửa đất tặng cho con, bạn phải tuân thủ theo trình tự luật định.