CHỌN LỌC 11 Dạng Bài Essay Có Mẫu Và Chủ Đề Miễn Phí

1. Essay topics that are argumentative – Chủ đề có tính tranh luận

Argumentative Essay là dạng bài có tính lập luận về nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống đòi hỏi người viết phải bày tỏ quan điểm và lý lẽ của bản thân để thuyết phục người đọc.

1.1. Bài essay mẫu

Tên đề tài: “The legalization of gambling: A question of friend or foe?”

Nội dung bài essay:

Bài essay có nội dung chính bày tỏ ý kiến của tác giả về vấn đề hợp pháp hóa cờ bạc: nên hay không nên:

“Gambling: Risking something of value on the outcome of an event when the possibility of winning is less than certain.” (Korn & Shaffer, 1999)

There is evidence that it existed during Ancient times; while under the rule of Caesar, the Romans participated in it; in our day and age, we are surrounded by it…XEM TIẾP

1.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

– Do you think eating dog meat should be illegal in Vietnam?

– Was the Vietnam War a civil war or an American invasion?

– What is your opinion on the legalization of prostitution?

– Do you think that working in an office requires overtime?

2. Dạng bài essay opinion

2.1. Bài essay mẫu

 • Đề tài:

  Violence in media doesn’t have a damaging effect on the society (

  bạo lực trên các phương tiện truyền thông không gây ảnh hưởng xấu đến xã hội).

 • Bài mẫu:

These days, the amount of violence in the media is growing. While some people argue that this trend will undoubtedly lead humans to dangerous future, others claim that it has no damaging effect on the society. I believe that in most cases media violence doesn’t affect people’s behavior. 

Ngày nay, số lượng bạo lực trên các phương tiện truyền thông đang gia tăng. Trong khi một số người cho rằng xu hướng này chắc chắn sẽ dẫn loài người đến một tương lai nguy hiểm, thì những người khác lại khẳng định rằng nó không gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Tôi tin rằng trong hầu hết các trường hợp bạo lực truyền thông không ảnh hưởng đến hành vi của mọi người.

Đầu tiên, tôi nghĩ rằng mọi người hành động vì động cơ của họ, bất kể họ xem gì trên tivi. Điều đó có nghĩa là, nếu ai đó có ý định làm hại ai đó, thì đó không phải là do xem TV hay chơi trò chơi trên máy tính, mà là do…xem tiếp.

2.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

 • Whistleblowers in politics are government-controlled (Những người tố giác trong chính trị được quản lý bởi chính phủ).

 • Reasons for US and Cuba relationship meltdown (Nguyên nhân quan hệ Mỹ – Cuba rạn nứt).

 • History school curriculum is irrelevant for present times (Chương trình học lịch sử không phù hợp với thời đại hiện nay).

 • American Workers Unions are ignored in modern society (Công đoàn Mỹ bị phớt lờ trong xã hội hiện đại).

 • Should there exist global earthquakes prevention financial fund? (Có nên tồn tại quỹ tài chính phòng chống động đất toàn cầu?).

3. Dạng bài essay cause and effect

3.1. Bài essay mẫu

 • Đề tài:

  Homelessness

 • Bài mẫu

Đại dịch vô gia cư là một vấn đề nghiêm trọng ở hầu hết các thành phố lớn trên cả nước. Theo Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ, có hơn 500.000 người trải qua tình trạng vô gia cư vào bất kỳ đêm nào. Đó là một thách thức khó giải quyết một cách chính xác bởi vì nó rất đa dạng, cả về nguyên nhân và tác động sâu rộng của nó. Tình trạng vô gia cư không chỉ ảnh hưởng đến những người phải vật lộn để tồn tại trên đường phố mà còn ảnh hưởng đến các chủ doanh nghiệp hoặc cư dân trong khu vực lân cận…tiếp.

3.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

 • What causes some women to repeatedly get involved in destructive relationships (Điều gì khiến một số phụ nữ liên tục dính vào các mối quan hệ phá hoại).

 • Causes and Effects of the Popularity of Fast Food Restaurants (Nguyên nhân và ảnh hưởng của sự phổ biến của các nhà hàng thức ăn nhanh).

 • What makes a person to be a good teacher/mother/doctor/artist (Điều gì khiến một người trở thành một giáo viên/người mẹ/bác sĩ/nghệ sĩ tốt).

 • What was your cause of choosing your major/your college (Lý do bạn chọn chuyên ngành/trường đại học của bạn là gì).

 • How travelling the world affects life and personality (Du lịch thế giới ảnh hưởng đến cuộc sống và tính cách như thế nào).

4. Essay topics compare and contrast – Chủ đề so sánh và đối chiếu

4.1. Bài essay mẫu

Tên đề tài: “Elementary School and Middle School: The Differences and Similarities”

Nội dung bài essay:

Mẫu essay topics compare and contrast này, tác giả là rõ sự giống và khác nhau giữa 2 cấp học: tiểu học và trung học cơ sở.

What is it like to transition from elementary to middle school? That is a question many kids ask each year. Having experienced both, I can tell you that there are plenty of similarities as well as some very big differences between the two types of schools…XEM TIẾP

4.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

– Compare the US and Chinese economies

– The difference between Vietnam and Ukraine in foreign policy

– Compare socialism and capitalism

– Comparison of vaccines against covid-19

– Similarities and differences between Vietnamese and Thai education


Mẫu Essay hay topics compare and contrast ấn tượng

5.1. Bài mẫu essay hay 

 • Bài mẫu

Việc vận chuyển nhiều loại thực phẩm từ các thành phố hoặc quốc gia khác có thể có tác động xấu đến thực phẩm được sản xuất tại địa phương trong thế giới cạnh tranh khốc liệt hiện đại này. Tuy nhiên, trong mắt tôi, cái sau rõ ràng mang lại nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm…tiếp.

5.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

 • Do the positive aspects of living in the countryside outweigh the negative ones? (Những mặt tích cực của cuộc sống ở nông thôn có nhiều hơn những mặt tiêu cực không?)

 • Negative and positive aspects of animal testing. (Các khía cạnh tiêu cực và tích cực của thử nghiệm trên động vật).

 • Positive and negative aspects of returning to school as an adult (Những mặt tích cực và tiêu cực của việc trở lại trường học khi trưởng thành).

 • What is better: owning a business with other people or partnership business models? (Điều gì tốt hơn: sở hữu một doanh nghiệp với người khác hoặc mô hình kinh doanh hợp tác?)

6. Dạng bài essay agree or disagree

6.1. Bài essay mẫu

 • Đề tài:

  Businesses should be obliged to assign a significant percentage of top-level posts to women

 • Bài mẫu

6.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

 • Families who send their children to private schools should not be required to pay taxes that support the state education system. To what extent do you agree or disagree with this statement? (Các gia đình gửi con đến trường tư thục không phải nộp thuế hỗ trợ hệ thống giáo dục nhà nước. Bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định này ở mức độ nào?)

 • Public libraries should provide books and not waste their limited resources on expensive high-tech media such as software, videos or Dvds. Do you agree or disagree? (Các thư viện công cộng nên cung cấp sách và không lãng phí nguồn tài nguyên hạn chế của họ vào các phương tiện công nghệ cao đắt tiền như phần mềm, video hoặc đĩa DVD. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

 • Some people believe that people who read books can develop more imagination and language skills than those who prefer to watch TV. To what extent do you agree or disagree? (Một số người tin rằng những người đọc sách có thể phát triển trí tưởng tượng và kỹ năng ngôn ngữ hơn những người thích xem TV. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?)

 • Many people in the music business feel that illegal music sites on the internet are a serious threat to the industry and more should be done to prevent them from operating. To what extent do you agree or disagree with this view? (Nhiều người trong ngành kinh doanh âm nhạc cảm thấy rằng các trang web âm nhạc bất hợp pháp trên internet là mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngành và cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn chúng hoạt động. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào?)

7. Dạng bài essay discussion

7.1. Bài essay mẫu

 • Đề tài:

  Some people think that strict punishments for driving offences are the key to reducing traffic accidents. Others, however, believe that other measures would be more effective in improving road safety. Discuss both these views and give your own opinion.

 • Bài mẫu

Một mặt, các hình phạt nghiêm khắc chắc chắn có thể giúp khuyến khích mọi người lái xe an toàn hơn. Hình phạt đối với những người lái xe nguy hiểm có thể đóng vai trò răn đe, nghĩa là mọi người tránh lặp lại hành vi phạm tội tương tự. Có nhiều loại hình phạt lái xe, chẳng hạn như tiền phạt nhỏ, đình chỉ giấy phép, các khóa học nâng cao nhận thức lái xe…tiếp.

7.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

8. Dạng bài essay problem and solution

8.1. Bài essay mẫu

 • Đề tài:

  There is growing evidence that man-made activities are making global temperatures higher. What might be the man-made causes of temperatures rising? How should we deal with this problem?

 • Bài mẫu

It is true that there is an increasing number of human-related activities posing grave harm upon the worldwide temperature. As far as I am concerned, this phenomenon can result in serious problems, which can be tackled using appropriate measures…Cont.

8.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

 • What are the ways to prevent large corporations from polluting the environment? (Các cách để ngăn chặn các tập đoàn lớn gây ô nhiễm môi trường là gì?)

 • How is it possible to control and regulate teenage pregnancy issue? (Làm thế nào để kiểm soát và điều chỉnh vấn đề mang thai ở tuổi vị thành niên?)

 • What are the ways to prevent large corporations from polluting the environment? (Các cách để ngăn chặn các tập đoàn lớn gây ô nhiễm môi trường là gì?)

 • How can domestic goods and services remain compatible in global markets? (Làm thế nào để hàng hóa và dịch vụ trong nước có thể tương thích với thị trường toàn cầu?)

 • What are the ways of reducing cultural impact of the ideal body image promoted in the media (Các cách để giảm tác động văn hóa của hình ảnh cơ thể lý tưởng được quảng bá trên các phương tiện truyền thông là gì?)

9. Dạng bài essay expository

9.1. Bài essay mẫu

 • Đề tài:

  The Rise of Teenage Gangs and Their Consequences

 • Bài mẫu

Teenagers constantly look for the place they belong. Isn’t it everyone’s dream to belong to a certain group of people, to find like-minded individuals and feel accepted? Unfortunately, a vast majority of teenagers take a wrong turn and get lost on their path to acceptance. It is not uncommon for them to join teen gangs feeling like their members understand them, but that is far from the truth. The rise of teenage gangs is a major problem nowadays…cont.

Thanh thiếu niên liên tục tìm kiếm nơi họ thuộc về. Chẳng phải ước mơ của mọi người là được thuộc về một nhóm người nào đó, để tìm những cá nhân có cùng chí hướng và cảm thấy được chấp nhận? Thật không may, một đại đa số thanh thiếu niên rẽ nhầm và lạc lối trên con đường dẫn đến sự chấp nhận. Không phải vậy không bình thường khi họ tham gia các băng đảng tuổi teen với cảm giác như các thành viên của họ hiểu họ, nhưng đó là xa sự thật. Sự gia tăng của các băng đảng tuổi teen là một vấn đề lớn hiện nay…tiếp.

9.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

 • Explain why some students are forced to leave school once they are sixteen. (Giải thích lý do tại sao một số học sinh buộc phải nghỉ học khi họ mười sáu tuổi).

 • Explain why getting a driver’s license is an important event in the lives of many teenagers. (Giải thích tại sao lấy bằng lái xe là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của nhiều thanh thiếu niên).

 • Explain the likely consequences of brothers and sisters constantly fighting. (Giải thích những hậu quả có thể xảy ra nếu anh chị em thường xuyên xung đột).

 • Explain why some teens’ parents do not like to be alone with their child’s boyfriend or girlfriend. (Giải thích tại sao cha mẹ của một số thanh thiếu niên không thích ở một mình với bạn trai hoặc bạn gái của con mình).

 • Describe what you feel a boy should do if he finds out his girlfriend is pregnant. (Mô tả những gì bạn cảm thấy một chàng trai nên làm nếu anh ấy phát hiện ra bạn gái của mình có thai).

10. Essay topics narrative – Chủ đề tường thuật

Essay topics narrative là dạng bài luận được sử dụng để kể một câu chuyện, thường là một câu chuyện dựa trên kinh nghiệm cá nhân.

10.1. Bài essay mẫu

Tên đề tài: “Proficiency”

Nội dung bài essay:

Bài essay mẫu này, tác giả tập trung kể kinh nghiệm của chính mình khi tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ năm lớp 9:

The first time I took the ninth-grade proficiency test was in March of eighth grade. The test ultimately determines whether students may receive a high school diploma. After months of preparation and anxiety, the pressure was on…XEM TIẾP

10.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

– A memorable experience

– A funny story you ever met

– Experience applying for a job

– A misunderstanding that makes you remember forever

– Your trip to a new land

Essay luôn là bài luận gây rất nhiều khó khăn và tốn thời gian của người học. Nếu bạn không có nhiều thời gian hay chưa tự tin với khả năng tiếng Anh thì có thể tìm hiểu về dịch vụ viết thuê essay của Tri Thức Cộng Đồng. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, 15 năm hoạt động trong lĩnh vực nhận viết essay thuê , đơn vị cam kết mang đến cho khách hạng dịch vụ uy tín và chất lượng.

11. Essay topics descriptive – Chủ đề mô tả

11.1. Bài essay mẫu

Tên đề tài: “Summer Escape”

Nội dung bài essay:

Bài essay topics descriptive mẫu có nội dung chính mô tả về kỳ nghỉ tại vùng ngoại ô New York của gia đình tác giả, thoát khỏi mùa hè nóng nực của Florida:

My family has always looked forward to leaving Florida during the torrid summer months. It is a tremendous relief to get out of the heated hustle and bustle of summer living in Florida. Each summer, we follow the yellow brick road to our hometown in upstate New York…XEM TIẾP

11.2. TOP 5 đề tài tiêu biểu

– A favorite tourist destination

– A close friend

– One of your pets

– Your favorite restaurant

– A famous person you know